PRS-505: Čeština

Jak je na tom PRS-505 s podporou češtiny? Asi nepřekvapí, že oficiální podpora neexistuje a zřejmě se ani nechystá, ani v dohledné ani v nedohledné době. Konec konců, Sony zde Reader nenabízí, tak co by se snažili. Pokus zobrazit český text na čtečce, jak ji dostanete od výrobce, má za výsledek zobrazení „ksichtíků“ místo většiny českých znaků. Celý problém je v tom, že i když čtečka podporuje unicode, neobsahuje příslušné fonty – dodávané jsou pouze fonty pro západní jazyky.

Nicméně i přesto češtinu do čtečky dostat lze, byť neoficiálními prostředky. Dokonce to pak i velmi spolehlivě funguje. Celý problém je jen v tom, že prvotní nastavení je poněkud pracné a že je třeba ke každému formátu přistupovat zvlášť.

Čeština v PRS-505

PDF

PDF je jediný formát, ve kterém čeština funguje bez problémů v jakékoliv verzi čtečky. Jediná výjimka by nastala, pokud by PDF bylo tvořeno jako čistý text bez integrovaných fontů, pak by se pochopitelně čeština nezobrazovala. Ale na takový PDF soubor jsem ještě nenarazil.

Problém s PDF je ovšem v tom, že se blbě čte, protože vyžaduje co možná nejtěsnější vazbu mezi velikostí zobrazovacího média a velikostí média, pro které autor PDF vytvářel. Vzhledem k tomu, že většina PDF je dělána pro papír A4, jehož plocha je čtyřikrát větší než plocha displeje Readeru, není výsledek úplně ideální. Nicméně je to nejjednodušší cesta, jak do čtečky dostat český dokument.

TXT, RTF, LRF

Všechny tyto formáty používají společný vykreslovací engine a proto je použití češtiny v nich v zásadě stejné. U všech je požadavkem, aby text byl v kódování Unicode nebo UTF-8, a všechny vyžadují, aby uživatel měl příslušný unicode font k dispozici; bez problémů lze použít například standardní fonty dodávané s Windows XP. Potom je několik možností, jak zprovoznit češtinu:

 1. Integrovat font do dokumentu

  U RTF i LRF lze integrovat font přímo do dokumentu – font se tedy stává přímo součástí souboru. Kromě evidentního požadavku, že každý dokument je třeba zvlášť upravit, má toto řešení několik nevýhod: zvětšuje se velikost knihy (soubor s fontem často bývá větší než kniha samotná), kniha je pevně svázána s daným fontem (tj. pokud ji chcete šířit, musíte vyřešit i šíření fontu; navíc je případný čtenář nucen použít právě ten font, který jste použili), no a v neposlední řadě je v PRS-505 vykreslování knih s integrovanými fonty výrazně pomalejší než u knih používajících fonty čtečky. Kapitolou samou pro sebe je otázka, jak vlastně font integrovat – pro LRF na to jsou nástroje, pro RTF žádný vhodný software neznám. Výhodou naopak je možnost použít pro každou knihu specifický font.

 2. Nahradit standardní fonty vlastními

  Existují způsoby, jak nahradit standardně dodávané fonty vlastními fonty, které obsahují potřebné znaky. Výhody a nevýhody jsou v podstatě opakem integrace fontů do dokumentu: Funguje to najednou pro všechny knihy, každý čtenář může použít vlastní soubor fontů a přesto mu budou knihy fungovat, aniž by do nich musel zasahovat, odpadá problém s tím, jak vlastně knize font vnutit – prostě nahrajete knihu na čtečku a je hotovo. Na druhou stranu to znamená úpravu čtečky, která jednak není úplně jednoduchá a druhak může znamenat problémy při případné reklamaci (nicméně protože u nás reklamace připadá v úvahu jen velmi obtížně, nepovažuji tento nedostatek za vážný).

  Ať už provedete úpravu jakýmkoliv způsobem, je vhodné poté smazat cache (soubory database/cache/media.xml v interní paměti a Sony Reader/database/cache.xml na paměťových kartách), protože nové fonty budou mít určitě jinou velikost než staré a je třeba přepočítat začátky stránek u všech knih.

  Příprava fontů

  Bez ohledu na to, který způsob náhrady použijete, je třeba napřed připravit fonty. Nestačí totiž jen vzít soubor z Windows a přejmenovat ho na název, který očekává čtečka – je třeba zasáhnout i dovnitř souboru fontu a změnit popisek. Detailní popis, jak na to, je uveden v článku *VERY* detailed guide on changing default Reader fonts na webu MobileRead. V zásadě jde o dvě změny:

  1. Soubor fontu musí být správně pojmenovaný. Reader očekává, že proporcionální patkový font (např. Times New Roman) bude v souboru tt0011m_.ttf, proporcionální bezpatkový font (např. Arial) v souboru tt0003m_.ttf a neproporcionální font (např. Courier New) v souboru tt0419m_.ttf (záleží i na velikosti písmen).

  2. V souboru fontu je kontrolována položka Font Family: u proporcionálního patkového fontu se očekává Dutch801 Rm BT, u bezpatkového fontu Swis721 BT a u neproporcionálního fontu Courier10 BT. Změnu je třeba provést v nějakém editoru fontů, například v shareware prográmku Font Creator. Přesný postup, jak to udělat, je uveden ve výše odkazovaném návodu.

  Přehledněji:

  Typ písma Název souboru Font Family
  Proporcionální patkové (Times New Roman) tt0011m_.ttf Dutch801 Rm BT
  Proporcionální bezpatkové (Arial) tt0003m_.ttf Swis721 BT
  Neproporcionální (Courier New) tt0419m_.ttf Courier10 BT

  Pokud se nechcete zabývat úpravami fontů a nevadí vám několik omezení (podpora češtiny, ale ne dalších jazyků; omezený výběr fontů), můžete si stáhnout software PRS Customizer (stejně se vám bude hodit v dalších krocích), který má v adresáři prsfiles/font.2 už připravené fonty s podporou východoevropských jazyků – stačí je jen zkopírovat.

  Pozn.: Nově bylo zjištěno, že tohle všechno pro správnou funkci písem nestačí. Poslední doplňující krok je i s vysvětlením uveden v článku PRS-505 a čeština podruhé (29.9.2009).

  Nahrazení fontů – dočasná verze

  Pro prvotní vyzkoušení češtiny doporučuji začít postupem Unicode Font support without flashing. Má totiž tu obrovskou výhodu, že funguje dočasně – jakmile čtečku vypnete, resetujete nebo se resetuje sama, všechno se vrátí do původního stavu a nebude vůbec poznat, že se fonty kdy měnily. Nevýhodou ovšem je, že když se vám čtečka vypne nechtěně, tak o celou češtinu přijdete a budete ji muset dělat znovu.

  Pro nahrazení fontů budete potřebovat SD kartu o libovolné velikosti a software FontMapper:

  1. Připojte Reader k počítači.
  2. Všechny tři fonty uvedené výše nakopírujte do interní paměti Readeru do adresáře /FONT (opět záleží na velikosti písmen, jako ostatně všude kolem čtečky)
  3. Do kořenového adresáře SD karty rozbalte FontMapper
  4. Odpojte čtečku od počítače.
  5. Po chvíli se čtečka ohlásí, že se pokoušíte spustit skript. Tlačítkem 1 to povolte.
  6. Po další chvíli by už měly být fonty změněné. Pokud použijete fonty Times New Roman, Arial, Courier, je to poznat už na textech v hlavním menu, které budou vypadat trochu jinak než standardně.
  7. Z SD karty můžete smazat všechny soubory FontMapperu (je dobré to udělat, aby čtečka při každém startu neotravovala, že se pokoušíte spustit skript).
  Nahrazení fontů – trvalá verze

  Až si ověříte, že vaše upravené fonty fungují podle očekávání, můžete provést trvalé nahrazení. K tomu budete potřebovat PRS Customizer a případně vaše upravené fonty (pokud nechcete použít ty, co už jsou dodané s PRS Customizerem). Budete také potřebovat znát verzi firmware své čtečky; zjistíte ho z hlavního menu čtečky v Settings -> About (hned první řádek).

  Postup náhrady fontů je velice jednoduchý:

  1. Rozbalte PRS Customizer na pevný disk.
  2. Do adresáře prsfiles/font.3 nahrajte svoje fonty.
  3. Spusťte PRS Customizer.
  4. Většinu personalizačních nastavení můžete udělat podle svého.
  5. Ve Firmware vyberte verzi firmware běžícího na čtečce.
  6. Ve Fonts vyberte buď Unicode (české fonty dodané s PRS Customizerem) nebo User-supplied (vaše fonty).
  7. Zkopírujte celý obsah adresáře sdcard (ne adresář jako takový, jen jeho obsah!) do kořenového adresáře SD karty.
  8. Odpojte čtečku od počítače.
  9. Až se ve čtečce spustí flashovací program, vyberte volbu 5, potom volbu 6.
  10. Nový obsah SD karty je možné opět smazat.

LRX

Pro LRX platí skoro to samé co pro LRF (je to stejný formát, jenom chráněný), ale prakticky není důvod se u něj s češtinou zabývat – LRX knihu v češtině jsem ještě neviděl a ani nepočítám s tím, že by k tomu došlo. Kdyby náhodou: Kvůli ochraně nebude možné integrovat font do knihy, postup s náhradou fontů čtečky by měl fungovat bez omezení.

EPUB

Podpora formátu EPUB přišla s firmwarem 1.1 a je řešena software firmy Adobe, takže nefunguje postup platný pro ostatní formáty. Dobrá zpráva je, že EPUB „z definice“ podporuje mezinárodní kódování a že nevyžaduje žádnou úpravu souboru fontu, horší zpráva je, že momentálně neexistuje způsob, jak změnit fonty hromadně pro všechny knihy – vždy je třeba upravit tu kterou konkrétní knihu, rozdíl je jen v tom, jestli se použijí fonty společné nebo fonty specifické pro knihu. Postup je v obou případech takřka stejný – v obou jde o využití CSS2 předpisu pro @font-face, rozdíl je jen v tom, jestli se soubor fontu umístí dovnitř souboru knihy nebo do sdílené paměti čtečky. Minimální zápis je:

@font-face {
 font-family: identifikátor(y) fontu použitý(é) v knize;
 src: url(cesta k souboru fontu);
}

Případně je ho možné rozšířit, pokud máte tučnou a šikmou variantu v samostatných souborech (typické ve Windows):

@font-face {
 font-family: identifikátor(y) fontu použitý(é) v knize;
 font-weight: normal nebo bold;
 font-style: normal nebo italic;
 src: url(cesta k souboru fontu);
}

Přitom cesta k souboru fontu je v tomto případě cesta k tomu souboru, který má zadanou tučnost a zadanou šikmost. Tj. například:

@font-face {
 font-family: "Times New Roman CE", serif;
 font-weight: normal;
 font-style: normal;
 src: url(fonts/times.ttf);
}
@font-face {
 font-family: "Times New Roman CE", serif;
 font-weight: bold;
 font-style: normal;
 src: url(fonts/timesbd.ttf);
}
@font-face {
 font-family: "Times New Roman CE", serif;
 font-weight: normal;
 font-style: italic;
 src: url(fonts/timesi.ttf);
}
@font-face {
 font-family: "Times New Roman CE", serif;
 font-weight: bold;
 font-style: italic;
 src: url(fonts/timesbi.ttf);
}

(Všimněte si, že font-family je ve všech variantách stejné a že může obsahovat jak název fontu, tak i generickou rodinu, případně obojí najednou.)

Jediný potenciální problém je cesta k souboru fontu. Ale i to je jednoduché: Pokud je uvedena tak, jako v případech výše, jedná se o relativní cestu uvnitř EPUB souboru (který sám je vlastně jen ZIPovým archívem) vzhledem k dokumentu. Tzn. pokud je dokument v kniha.epub/content/kniha.html a fonty v kniha.epub/content/resources/font.ttf, bude parametr src obsahovat url(resources/font.ttf).

Do src je možné napsat i cestu ven z EPUB souboru, tzn. do sdílené paměti čtečky, a to pomocí prefixu res:///Data/:

@font-face {
 font-family: "Times New Roman CE", serif;
 font-weight: normal;
 font-style: normal;
 src: url(res:///Data/fonts/times.ttf);
}

V tomto případě použije čtečka font nacházející se v interní paměti (to zařídí ta část res:///Data/) v souboru /fonts/times.ttf.

Jediný problém tedy je, upravit každou českou knihu, aby v jejím CSS předpisu byly uvedeny příslušné @font-face. Pokud se trochu orientujete v tvorbě webových stránek, mělo by to být zřejmé, pokud ne, řekněte si někomu, kdo se orientuje, ať vám to ukáže.

Test

Pokud si chcete ověřit, že máte fonty opravené správně, použijte tuto „knížku“, kterou jsem pro testování ověřil: Zkouška češtiny (2 KB).

Doplněno 19.8.2009

Po čase se vracím tématu „čeština na PRS-505“: hrál jsem si totiž trochu s fonty, formáty a personalizací čtečky a zjistil jsem pár zajímavých věcí, o kterých jsem předtím nevěděl. Takže pěkně postupně:

 1. Pokud chcete nahrát do čtečky vlastní fonty, skutečně platí, že musíte změnit jejich Font Family, jak je popsané v sekci „příprava fontů“. Ukazuje se ale, že jsem dostatečně nezdůraznil jednu věc (popravdě řečeno, dokud jsem upravoval jen fonty, které jsou součástí Windows, ani mě to nenapadlo): Font může (ale nemusí, viz ty Windowsovské fonty) obsahovat popisky pro několik platforem, jak je vidět na tomto obrázku:

  Font s popiskem pro několik platforem

  Pokud chcete použít takový font, musíte změnit Font Family u všech platforem, nestačí to jen u jedné. Když to neuděláte a přeflashujete čtečku na takto „nekompletní“ font, dostanete se do nekonečného cyklu restartů – čtečka zobrazí startovací obrazovku, chvíli si pracuje, a v okamžiku, kdy má zobrazit menu, tak se zresetuje. Dokonce se to děje i v případě, že tohle uděláte u fontu, který se v menu vůbec nepoužívá. Přerušit restartovací cyklus jde postupem, který jsem uvedl ve článku Zakousnutá čtečka, jak jsem si dnes asi sedmkrát ověřil (když jsem zjišťoval, co přesně způsobuje ty restarty).

 2. Návod na úpravu fontů doporučuje použití programu Font Creator. K doporučení se mohu připojit, bohužel tato volba už dnes není zdaleka tak jednoznačná jako v době, kdy jsem článek psal poprvé – výrobce totiž mezitím uvedl novou verzi programu (6.0), která v nezaplacené podobě nedovolí fonty ukládat (narozdíl od verze 5.6, kde ukládat šlo a omezení bylo dáno jen zkušební dobou – což ovšem u vcelku jednorázově použitého programu nijak nevadí). Protože staré verze Font Creatoru pomalu z webových serverů mizí, rozhodl jsem se „poslední použitelnou“ verzi mirorovat na svém webu. A při té příležitosti jsem pro jistotu stáhl i další potřebné programy a uložil je u sebe. Linky ke stažení naleznete níže.

 3. Dosud jsem jako hlavní písmo pro čtečku používal Windowsovskou verzi Times New Roman – vycházel jsem z toho, že když je tento font tak rozšířený, tak nemůže být úplně špatný. Teď jsem se ale rozhodl vyzkoušet i nějaké další fonty (z těch, co jsou zdarma dostupné) – mimo jiné i proto, že v Timesu se mi špatně rozlišují některé znaky (jednička a malé L, například, nebo ď a d‘), což vadí při provádění korektur. Nechal jsem si tedy poradit a vyzkoušel čtveřici Calluna, Fontin (oba od exljbris Font Foundry), Droid (od Ascender Corporation, používá se na platformě Android a prý i v Kindlu) a Gentium (SIL International). Po několika marných pokusech jsem musel zavrhnout Fontin, protože neobsahuje všechny potřebné české znaky, ale ostatní tři fonty fungují docela dobře. Do čtečky jsem nakonec nahrál Gentium jako patkový font a jako bezpatkové i neproporciální písmo jsem použil příslušné varianty Droida. Ale boj mezi Gentiem a Callunou byl těsný, pro Gentium nakonec rozhodly háčky u ď a ť (u Calluny jsou příliš podobné apostrofům). Všechny tři fonty jsem upravil pro použití v PRS-505 (přislušnou změnou Font Family) a vy si je zde můžete stáhnout jak v původní, tak upravené verzi: Calluna, Droid, Gentium. Pro použití v Readeru stačí vhodně zkombinovat příslušné tt*m_.ttf soubory v PRS Customizeru.

Downloady

Podobné příspěvky:

48 Responses to “PRS-505: Čeština”

 1. avatar pepak napsal:

  Veronika: Takže začni jednoduše tak, že čtečku vyresetuješ (resetovací otvor je ze zadní strany, je potřeba do něj šťouchnout kancelářskou sponkou; potom čtečku normálně „vypínačem“ zapni). Pokud máš kliku, tak čtečka normálně naběhne a všechno bude v pořádku. Pokud nemáš kliku, tak se čtečka zase dostane do nekonečného resetovacího cyklu. Pak je potřeba ji připojit k USB, vyresetovat, zapnout, a pak by se měla dostat do stavu, kdy je připojená k počítači a čeká. V tu chvíli je potřeba ji znovu flashnout, tentokrát pokud možno už správně (klidně i na originální firmware, zatím). Kdyby ani to nepomohlo, tak by mělo jít zopakovat stejný postup, ale s tyím, že ten reset použiješ desetkrát po sobě, to čtečku přepne do nouzového režimu, ve kterém se nepokouší dělat nic jiného, než se dostat do aktualizovatelného stavu.

 2. avatar Veronika napsal:

  Promiň, po zapnutí se načítá a po chvíli se objeví prázdná obrazovka a začne se načítat znovu. Nereaguje ani na vypnutí a pořád se načítá a objevuje se prázdná obrazovka.

 3. avatar pepak napsal:

  Veronika: Napřed aspoň napiš, co ti nefunguje a jak se to projevuje.

 4. avatar Veronika napsal:

  Ahoj, mám takový problém, všechno se mi podařilo podle návodu, ale pak jsem asi smazala nějaký důležitý soubor z readeru. Neporadili byste mi, co mám dělat? díky
  macovaveronika@gmail.com

 5. avatar Vláďa napsal:

  Nechápu to, ale vzal jsem styly od Porpukana (které zůstaly v paměti), zkopíroval je do \\database\System\PRSPlus\epub\ a najednou všechno funguje. :-/ No každopádně děkuji za cenné rady. Každopádně kdyby to někdo potřeboval řešit a nemohl si s tím poradit, tak ať mi klidně písne na Lot@centrum.cz

 6. avatar pepak napsal:

  Ne. Pokud kniha nepoužívá vlastní fonty, měla by fungovat sama od sebe. Pokud nefunguje, pravděpodobně máš blbě cesty k souborům. Třeba jsi nedodržel velikost písmen v názvech souborů nebo adresářů.

 7. avatar Vláďa napsal:

  Ahoj, tvůj soubor mi z hlediska češtiny funguje. Z hlediska vlastních fontů nikoliv. Sice je ta čeština torchu divoká, ale diakritika tam je. Pak jsem si zkoušel vytvořit adresář fonts, nahrát do něj fonty, co chci a podle doporučení jsem v \\database\System\PRSPlus\epub\ vytvořil style.css. Zapnul ho ve čtečce, ale změna žádná. Pokud jsme to dobře pochopil, musím teď ještě upravit každou knihu, ano? I včetně tvého zkušebního souboru?

 8. avatar pepak napsal:

  Postup by měl být skoro stejný (nebo úplně stejný).

  EPUB fonty už máš v PRSPlus vyřešené, protože PRSPlus publikuje ten stylopis do uživatelsky přístupné části paměti. Kam přesně nevím, ale jistě to bude napsané v dokumentaci. Zbytek už je pak stejný jako v mém návodu (tzn. liší se jen jméno a umístění toho souboru, ale ne jeho obsah).

  Na testy si stáhni moje soubory „zkouška češtiny“, u těch máš jistotu, že pokud máš čtečku dobře nastavenou, tak v nich ta čeština bude fungovat. U jiných knih to tak být nemusí, protože mohou „přebít“ nastavení fontů svými vlastními fonty.

 9. avatar Vláďa napsal:

  Ahoj, tak pořád bojuji s tím jak dostat české fonty do firmwaru PRSPlus pro 950ku. Vím, že ji nemáš, ale předpokládám, že postup by mohl být podobný, jako u ostatních čteček. Pokud jsem to správně pochopil, pro soubory epub vytvořím někde v interní paměti styl.css a potom v čtečce nastavím, aby používala tento styl(?). Styl odkazuje na adresář fonts, v kterém mám nahrané fonty (např. droid-xxx).Pak by to mělo brát písma pro všechny knížka z těch co jsem tam nahrál, že? Nejsem si nějak jistý, ale ještě něco je potřeba udělat? Mně to totiž zatím takhle nefunguje. :-/ Pokud by byl ještě nějaký jiný postup, jak tam tu českou diakritiku dostat, tak ho rád uvítám. ale vzhledem ke specifické instalaci PRSPlus na 950, trochu pochybuji.:-( Ještě bych jen dodal, že jsem si chvíli psal s Mikheilem a nakonec jsem udělal asi z 90% češtinu právě pro PRS-950, takže kdyby měl někdo zájem o samotné XMLko, tak se stačí ozvat.
  Vláďa.

 10. avatar Marek napsal:

  Tak hlásím, že PRS 505 importovaná z Kanady si s tím bez problému poradila a teď už je kompletně počeštěna – díky moc za perfektní návod!

 11. avatar Marek Lutonský napsal:

  Tak snad už naposled. Převedl jsem Lido do formátu pro Sony a myslím, že mám svého patkového favorita. Zatím ještě váhám, jestli ho používat ve velikosti 10 nebo 11, velmi dobře se mi ale čte.

  Upravený font jsem nahrál sem: http://rapidshare.com/files/310637439/Lido.zip

 12. avatar Marek Lutonský napsal:

  Abych nezapomněl, a taky pro ostatní, tohle funguje: http://onlinefontconverter.com/

 13. avatar pepak napsal:

  Aspoň jeden z fontů byl opravdu původně v OTF. Jestli Calluna, to si nejsem jistý, ale je to možné.

  Každopádně ať to byl kterýkoliv, tak jsem ho skutečně konvertoval sám. Bohužel už si nepamatuji, kterým programem, ale buď to uměl přímo Font Creator (který se stejně musí použít), nebo jsem do Googlu naťukal buď „font converter“ nebo „font editor“ a použil to první, co funkci „uložit jako TTF“ mělo.

 14. avatar Marek Lutonský napsal:

  Dívám se, že font Calluna byl zřejmě původně v OTF. Do TTF jste ho převáděl vy sám? Pokud ano, jakým nástrojem jste to udělal? Uvažuji, že bych si pro čtečku upravil volně šiřitelný font Lido od Františka Štorma, jenže je k dispozici pouze v OTF.

 15. avatar radek napsal:

  takže prs customizer nasype zvolený jazyk (nebo všechny jazyky) do přístroje ale na uživateli je to nejdůležitější. Nastavit jazyk v menu.

  1)Settings
  2)About
  naskočí obrazovka o verzi..
  a zde na spodní liště malinkým písmem je

  0 – nastavení hodin
  1 – nastavení lokalizace
  zvolíme češtinu a dáme menu.
  A je to!

 16. avatar pepak napsal:

  Nebylo by úplně od věci napsat, kde se to má nastavit, kdyby na stejný problém narazil někdo další…

 17. avatar radek napsal:

  tak super jinde na webu jsem nasel problem vyřešený:) musí se to nastavit v nejméně nápadném místě, ale už je to šesky 😀

 18. avatar radek napsal:

  No zadam zmenu jazyka na cesky, fonty necham, sadu dam unicode a treba zmenim ikonky.. vsechno se provede jen ne lokalizace do cestiny. ono tak uplne nevadi, ale v te recenzi na netu maji i ceske menu.. skoda 🙁

 19. avatar pepak napsal:

  PRS Customizer by měl umět i nahradit texty v menu, pokud máš příslušný jazykový soubor. Ale tohle jsem zrovna vyzkoušel, stejně jako jeho ostatní funkce – chtěl jsem jen doplnit české fonty a ostatní nechat být.

  Pohledem do archívu vidím, že čeština je mezi podporovanými jazyky, takže by mělo stačit ji při customizaci vybrat v menu PRS Customizeru.

 20. avatar radek napsal:

  Zdar lidi… Mam opacny problem.. cestinu to umi v textech, ale prostredi mi zustalo v anglictine? nevite co s tim? 😀

 21. avatar Josef napsal:

  OK jdu tam

 22. avatar pepak napsal:

  V tom případě děláš něco špatně. Tipnul bych si, že buď nemáš ve fontu přepsanou tu font family, nebo máš chybně velikosti písmen v adresářích a názvech, nebo ty adresáře vytváříš na kartě a ne v interní paměti. Každopádně bych pokračoval v diskusním fóru, které je lépe připravené pro diskuse.

 23. avatar Josef napsal:

  Ještě dodám, že po aplikaci PRS customizer je celé menu a všechny názvy knih v češtině, nicméně obsah knihy je bez češtiny. Jediné co mi funguje je, že převedu xhtml soubor (zabaleny v epub) do html, ten přes webový prohlížeč zkopíruju a uložím do rtf a ten zkonvertuju v Calibre do formátu LRF a pak čeština funguje.

 24. avatar Josef napsal:

  Já jsem to flashnul hned první den na 1.1 US. Testoval jsem náhradu různých fontů a prostě to nejde. Ani konverze Epub do lrf, ani txt ani jiné formáty. Vždy Reader ukáže stejný font, nezávisle na textu a bez češtiny.
  Díky za ten článek, nicméně jsem vše udělal krok po kroku a čeština se nezobrazí a opět vidím starý známý font, který je v readeru od výrobce.

 25. avatar pepak napsal:

  Německá verze skoro určitě nemá problém s fonty, ale je docela dobře možné, že flashovací nástroje mají problém s německou verzí. Ale pokud je známo, jediný rozdíl v evropských verzích proti americké je ten, že mají datum v jiném formátu – obecně se doporučuje přeflashnout to na americký firmware 1.1, se kterým pak všechno funguje správně.

  Jinak ten nový článek už je napsán…
  http://www.pepak.net/e-books/prs-505-cestina-v-epubu/

 26. avatar Josef napsal:

  To by bylo super, otázka je, zda německá verze PRS-505 nema problém s fonty v něčem jiném, protože fonty nefungují ani po aplikaci FontMapper, přestože se vše tváří OK. Navíc se zobrazuje po konverzi z RTF do LRF (kde se zobrazí čeština správně) vždy pouze jediný font, ať dám do RTF jakýkoli font.

 27. avatar pepak napsal:

  Něco k tomu sepíšu v nejbližších dnech.

 28. avatar Josef napsal:

  Jenom dodám, že mám 505ku. Samozřejmě jsem zkoušel i texty z jiných zrojů a nic. Rozvněž převody do jiných formátů (lrf) také české fonty nezobrazí.

 29. avatar Josef napsal:

  Tak jsem vše udělal podle návodu na grafika.cz, Reader je v češtině (PRS customizer), ale nedostal jsem tam jediný text, který by obsahoval české fonty (např. z oalmknihy.cz). Úpravu formátu EPUB nechápu, byl by nějaký detailnější postup jak v čem to upravit?

  Díky Josef

 30. avatar pepak napsal:

  Špatně je přesně to, co ve článku píšu – že EPUB je na Sony renderován extra programem, na který nemají fonty integrované PRS Customizerem žádný vliv. V současné době není znám způsob, jak integrovat fonty pro EPUB renderer, *vždy* je nutné zasáhnout přímo do EPUB souboru (postupem, který je v článku uveden).

 31. avatar step napsal:

  Mam knizku ve formatu Epub, CSS vubec nepouziva, takze bych predpokladal ze pouzije interni fonty. Kodovani v souboru xhtml je UTF-8 (alespon podle XML hlavicky). Cestina se ale nezobrazi dobre ani se standartnimi fonty, ani po nahrani Unicode fontu pomoci PRSCustomizeru. Tusite nekdo co je spatne?

 32. avatar Rudla napsal:

  Ja jsem na re-flash firmwaru pouzil Universal Flasher . Pepak to tady take ma hezky popsane. Proste jsem z originalniho SONY firmwaru vytahnul jeden soubor , nahral ho na SD kartu a pak spustil flasher. (http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=26831).

  Jaj – ja uz se fakt tesim az Pepak popise format ePUB 🙂

  R.

 33. avatar Ivo napsal:

  chybička se vloudila – ten odkaz je správně tady: http://www.grafika.cz/art/vse/sonyprs505.html

  Ivo

 34. avatar Ivo napsal:

  Tak už se mi něco podařilo. Pomocí programu „Zkop_rovat_na_SD_kartu.rar“ se mi podařilo provést downgrade na ten nižší firmware. Pak jsem použil PRSCustomizer a napodruhé se mi podařilo, že to čte česky. Prostředí však není zcela počeštěno jak se píše i když jsem postupoval přesně podle návodu uvedeném v tomhle článku http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-NE78A74020AF63C82C12571F6005BB343.html.

  Ale česky to ukazuje unicode.

  Bohužel formát ePub české texty v původním firmware neukazoval. Byly tam ty známé čtverečky apod.

  Ivo

 35. avatar pepak napsal:

  Prý by také mělo jít downgradovat tvůj firmware na build 18040 (normálně Soňáckým updaterem). Pak by s PRS Customizerem nebyl vůbec žádný problém.

  Strach o funkce mít nemusíš, pokud je známo, tak tyhle evropské firmwary žádné funkce navíc nemají.

 36. avatar pepak napsal:

  1) Podpora češtiny v EPUBu funguje nezávisle na verzi firmware (pochopitelně za předpokladu, že firmware vůbec EPUB umí, což u tvé verze splněno je).
  2) Ta dočasná varianta je také funkční pod každým firmwarem.
  3) Podle mě by mělo jít, kdybys nechal připravit update pro build 18040, a pak v jeho skriptech nahradit text 18040 za 25200. Ale nemám jak to vyzkoušet.

 37. avatar Ivo napsal:

  Přede dvěma dny mi přišel můj PRS-505. Když jsem do něj chtěl nainstalovat podporu češtiny, všechny pokusy odmítá, protože firmware má 1.1.01.25200 a PRSCustomizer vyžaduje 1.1.00.18040. Jak mám do něk češtinu dostat?

  Děkuji za rady

 38. avatar Rudla napsal:

  Nakonec jsem to vyresil prevodem do .lrf, inu bude to chtit jeste trosku vic studia jak na to, presto moc dekuju za pomoc.

  R.

 39. avatar Rudla napsal:

  Test neuspesny 🙂 timpadem jdu pokusovat hezky pomalu nejdriv s docasnou zmenou Unicode fontu a pokusem s jinym formatem nez epub. Ten program bohuzel stahnuty epub s cestinou vubec nerozeznal …

 40. avatar Rudla napsal:

  Dekuju 🙂 jdu se do toho hned pustit ….

  R.

 41. avatar pepak napsal:

  Nezkoušel jsem to, ale vznikl teď nový program, který by mohl být přesně tím, co hledáš: Azardi.

 42. avatar Rudla napsal:

  Screenshotem jsem myslel obrazek obrazovky na ktere to delas … Priznavam se, co se tyka CSS a HTML tak jsem jedno velky BFU 🙁 Nainstaloval jsem si prscutomizer a zvolil defaultni fonty, nicmene to na epub format jak jsi psal nema zadny vliv. Netusim kam presne mam pridat zapis o fontu (na ktere misto v tom xhtml). Tem prikazum v prikazove radce rozumim, to bych rad zkusil prez to graficke rozhrani pozdeji …

  Dekuju 🙂

  Jinak muj email je rudolf.korinek@gmail.com

  R.

 43. avatar pepak napsal:

  Nerozumím, co myslíš screenshoty. Já grafické rozhraní Calibru neumím, nepoužívám ho. Na příkazové řádce si prostě připravíš ten CSS stylopis a provedeš konverzi příkazem

  any2epub –override-css=stylopis.css -o vystup.epub vstup.epub

 44. avatar Rudla napsal:

  Jaj – bohuzel neumim 🙁 Nesly by poslat 2-3 screenshoty z tech Crusoe souboru na muj email? {omlouvam se}. Calibre jsem si nainstaloval pred hodinkou, je to velice intuitivni program.

  Jsem enormne nadseny z toho jak ta ctecka funguje/vypada (jen se mne tedy nelibi ceske slovo ctecka, je to takove dehonostujici :))

  Jeste jednou dekuju moc za pomoc,
  Rudla

 45. avatar pepak napsal:

  1) Úprava EPUBu: Pokud umíš základy HTML a CSS, tak je to jednoduché – prostě najdeš použitý CSS soubor a upravíš ho. Akorát zjišťuju, že ten Robinson Crusoe z Palmknih je hodně primitivně udělaný a nemá CSS vůbec.

  2) Úprava EPUBu #2: Můžeš použít Calibre, které mimo jiné umí vnutit knize tvoje custom CSS. Takže si vytvoříš vlastní CSS stylopis, kde budou jednak ty moje @font-face, a potom definice fontu pro text:

  @font-face { … }
  body { font-family: serif; }

  No a pak využiješ toho, že Calibre umí převádět ze spousty různých formátů do EPUBu, a uděláš konverzi z EPUBu do EPUBu :-). Teď jsem si to zkoušel (commandlajnovým any2epub) a funguje to.

  3) E-maily v případě odpovědí: Netuším. WordPress zkouším poprvé a zrovna moc se v něm neorientuju. Zatím se mi ani nepodařilo nastavit si vlastního avatara, i když to WordPress umět má.

 46. avatar Rudla napsal:

  Ahoj – tak uz ji mam doma a jsem z ni uplne uneseny 🙂 {cervena 505ka}. Mohl bych se na neco zeptat? Moc jsem nepochopil z tveho navodu jak souboru epub nanutit cestinu (zda se mne, ze ma nejhezci formatovani). Z palmknih jsem si stahnul jen pro zkousku Robinsona Crusoa, ve Winzipu vidim spousty souboru, ale presne nevim kde a co editovat. Nezlobil by jsi se popsat pocesteni krok za krokem jestli budes mit chvilku?

  Dekuju a preji hezky vecer,
  Rudla

  P.S: Umi tohle forum zasilat emaily v pripade odpovedi?

 47. avatar pepak napsal:

  Knížky ke stažení jsou, pochopitelně hlavně pololegálně (tzn. stažení legální asi je, nabízení ke stažení určitě ne) – asi je jasné, proč sem nebudu psát adresy (kromě toho, moje zkušenost je taková, že kvalita těch knih je hrozná – vesměs mi přišlo méně náročné je naskenovat znovu než se snažit opravovat „už hotovou“ knihu). Z legálních serverů můžeš zkusit http://www.palmknihy.cz

 48. avatar Rudla napsal:

  Ahoj,

  jsou ty knizky v cestine nekde ke stahnuti nebo jsi si je prevadel sam? 505ka mne prileti ve ctvrtek (strasne moc se tesim) a moc rad bych si tam nahral upraveny firmware a zkusil ceske fonty.

  Jinak skvely napad s touhle strankou!

  Dekuju,
  R.

Leave a Reply

Themocracy iconWordPress Themes

css.php