SonyFont – čeština jednoduše

V souvislosti se svým úsilím o zprovoznění EPUB hacku i na dalších modelech Sony Readeru jsem se dostal i k tomu, že by bylo dobré umět některé hackovací operace, které zatím dělám ručně, i automaticky – aby si je každý mohl použít na svůj firmware a nebyl odkázán jen na mě. Prvním prográmkem ke splnění tohoto cíle je SonyFont, který slouží k úpravě systémových fontů čteček – dělá vlastně to, co se ve článcích PRS-505: Čeština a PRS-505: Čeština podruhé muselo pracně a nespolehlivě dělat v nějakém editoru fontů. Se SonyFontem totéž zvládnete na šest kliknutí a prakticky bez sebemenších znalostí. Podporovány jsou všechny Readery kromě PRS-700, který by měl také fungovat, ale neměl jsem možnost to ověřit.

O co jde

Podrobný výklad, co a proč je třeba udělat, je uveden v původním článku PRS-505: Čeština, takže to zde nebudu zbytečně rozebírat. Jenom ve stručnosti: Sony Readery jsou, za pomoci vhodného nástroje pro aktualizaci firmwaru, schopny pro zobrazení knih i svého uživatelské rozhraní použít skoro libovolné písmo ve formatu True Type. Aby to ale nebylo tak jednoduché, nestačí to písmo uložit na správné místo pod správným názvem souboru, ale je třeba sáhnout i dovnitř a upravit v něm některé identifikační řetězce – konkrétně font family a full font name. To jde udělat celkem libovolným editorem fontů (doporučoval jsem Font Creator v5.6), ovšem má to několik nevýhod – ty editory jsou vesměs komerční a hlavně je celý proces značně náročný na znalosti (musíte vědět, co a jak změnit) i na pozornost (když to nezměníte správně, nebude to fungovat, nebo se dokonce vaše čtečka dostane do nekonečného cyklu restartů).

SonySont řeší všechny tyto problémy – je zdarma, funguje na několik kliknutí a požaduje po vás schopnost najít soubor písma pro úpravu a následně flashnout výstupní soubor. Vzhledem k článku PRS-505: Čestina jde vlastně o řešení celé kapitolky „příprava fontů“ v sekci „Nahradit standardní fonty vlastními“.

Použití

Jak je mým zvykem, napsal jsem SonyFont tak, aby fungoval z příkazového řádku. Pro jednou jsem se ale uvolil udělat i grafickou verzi – hlavním důvodem bylo to, že grafické prostředí (která obecně vytvářím velice nerad) je naprosto triviální a neznamenalo pro mě skoro žádnou práci. Soustředím se proto při popisu na grafickou verzi – kdo má nutkání používat příkazovou variantu, jistě dokáže naťukat SonyFontCLI.exe -? a seznam parametrů si přečíst.

Po spuštění SonyFont.exe se zobrazí následující okno:

SonyFont.exe - hlavní okno

Do prvního editačního pole zadáte jméno TTF souboru, který chcete upravit. Tento soubor se bude pouze číst, nezapisuje se do něj, takže můžete bez obav použít třeba C:\Windows\fonts\times.ttf. Funguje i přetažení souboru z Průzkumníka.

Ve druhém editačním poli se vyžaduje jediná invence z vaší strany: musíte vybrat, o jaký typ písma jde – respektive, jaký typ písma má být ve výsledku. K dispozici jsou čtyři možnosti:

  • Serif značí patkové písmo (např. Times New Roman). Sony Reader ho používá k vykreslování základního textu knih, pokud kniha neurčí jinak, a také jako poslední instanci v případě, že je požadavek na vykreslení znaku v jiném fontu, ale tento znak není k dispozici.

  • Sans-serif je písmo bezpatkové (např. Arial). Čtečka ho používá zejména pro vykreslování svého uživatelského rozhraní – všechny texty v menu jsou tímto písmem. Použití bezpatkového písma si může vyžádat i kniha.

  • Monospace je neproporciální písmo, ve kterém je každý znak stejně široký (např. Courier New). Čtečky Sony ho samy od sebe nepoužívají, ale mohou si ho vyžádat konkrétní knihy – typicky například pro výpis programového kódu nebo obecně výstupy počítače (když třeba v knize hrdina komunikuje s počítačem, bývají v tomto fontu vyvedeny odpovědi počítače – a někdy i příkazy operátora).

  • Monospace (alternate) je speciální varianta neproporciálního písma, kterou, pokud vím, žádný Sony Reader k ničemu nepoužívá ani si ho knihy nemohou vyžádat. Jeho smysl je jenom v tom, že skoro všechny existující hacky do konfiguračních souborů Readeru zapisují pro monospace písmo něco jiného, než tam dal výrobce. Proč to tak je, nemám tušení, domnívám se, že jde nejspíš o nějakou chybu na straně autora prvního návodu na úpravu fontů, kterou dále slepě přebírají všichni ostatní. Pro úplnost jsem ho ale do SonyFontu přidal, co kdyby to náhodou skutečně bylo potřeba…

Do třetího editačního pole vložte adresář, kde se mají vytvořit upravené soubory. Pojmenování už zařídí SonyFont sám podle toho, o jaký typ písma jde – serif se pojmenuje tt0011m_.ttf, sans-serif bude tt0003m_.ttf a obě varianty monospace se dělí o název tt0419m_.ttf.

Nakonec stiskněte tlačítko Go ! a úprava fontů se provede.

Rád bych v tuto chvíli upozornil na jednu věc: SonyFont nijak zvlášť nekontroluje správnost souboru písma ani jeho vhodnost pro použití v Sony Readeru. Zkoušel jsem všechny fonty, co v (hodně osekaných) Windows XP mám, a fungovaly všechny, to však nemusí nutně platit i pro písma z dalších verzí Windows a už vůbec ne pro písma získaná někde jinde. Speciálně můžete narazit na to, že Sony Reader podporuje pouze písma True Type, ale ne nezbytně písma Open Type (mohou fungovat, ale nemusí, podle toho, kolik je v nich specificky Open Typeových vymožeností; například písma z Windows XP jsou všechno Open Type, ale fungují). Za druhé, Readery mají poměrně omezenou paměť pro firmware, takže se u větších písem (typicky těch s východoasijskými znaky) klidně může stát, že se vytvořený image do paměti čtečky vůbec nevejde. Bylo by dobré držet se toho, aby všechna tři písma dohromady neměla víc než nějakých 1.2 MB, maximum je tuším pod 2 MB (neověřeno!); pro větší písma je třeba využít návodu „Nahrazení fontů – dočasná verze“ z odkazovaného článku, tam velikost písma prakticky není omezena.

Čímž se nenásilně dostávám k vlastnímu flashování upravených fontů. Protože to probíhá přesně stejně jako u fontů upravených ručně, nebudu se zbytečně opakovat a opět vás odkážu na starší články o češtině.

Download

  • SonyFont v0.01 (2010-01-31, 1592 KB) – první veřejná verze, včetně zdrojových kódů v Delphi 5.

Podobné příspěvky:

Leave a Reply

Themocracy iconWordPress Themes

css.php